معرفی انجمن

در پی گردهمائی جمعی از دانش‌آموختگان در اردیبهشت سال 1382و استمرار آن در سال 1383 پیشنهاد تأسیس انجمن عنوان و جمعاً 15 نفر از دانش‌آموختگان و اعضاء هیئت‌علمی دانشگاه بعنوان هیئت مؤسس انتخاب و پیگیر تأسیس انجمن شدند.

با توجه به ضرورت ایجاد و حفظ ارتباط و تبادل تجارب علمی دانش‌آموختگان اساسنامه انجمن طی چندین نشست هیئت مؤسس تنظیم و نهایتاً در تاریخ 4 /4/ 1384 در وزارت علوم، تحقیقات‌وفناوری مورد تصویب قرار گرفت و انجمن به صورت رسمی اولین مجمع عمومی را برگزار نمود.

اخبار
          
برنامه ها و فعالیت ها
کاریابی

استخدام گروه مپنا

خدمات به اعضای انجمن
طرف های قرارداد حقیقی و حقوقی 
پاتوق انجمن
برنامه های فرهنگی - تفریحی
افتخارات انجمن
آشنایی با اعضای شاخص
توان انجمن
اعلام توانمندی های فرهنگی، هتری، اجرایی و ... اعضا
نمایشگاه انجمن
معرفی شرکتها و موسسات